(RO) Dincolo de a-i introduce pe copii în activitatea şi lucrările lui Dan Perjovschi, această carte este o introducere în lumea noastră reală, pe care artistul o observă, descrie şi comentează satiric.

E o ocazie de a-i familiariza pe ultimii veniţi, cu topicuri politice, sociale si economice, subiecte care, deşi le ignorăm uneori, creează de fapt cadrul existenţei noastre zilnice şi a ceea ce, la final, ne influenţează simţurile şi gândurile de zi cu zi.

E o introducere în lumea pe care copiii noştri o vor stapâni într-un viitor nu foarte îndepartat, o mică schiţă a unei lumi care, doar în funcţie de imaginaţia, energia şi resurse lor, va putea fi şi arăta altfel.

***************************************************************************************************

(EN) Beyond an introduction into Dan Perjovschi's activity and work, this book is an introduction for kids in our real world, the same one observed and satirically commented by the artist.

It’s an opportunity to familiarize children with political, social and economical topics, although sometimes we ignore them, they actually create the basis of our daily existence and ultimately, influence our feelings and thoughts.

It is an introduction into a world that our children will possess in a not too far away future, a world that only depending on their imagination, energy and resources will be able to be and look different.

(RO) Măsuţa Tăcerii şi Micuţa Coloană Infinită sunt reinterpretări ale operelor monumentale Masa Tăcerii şi Coloana Infinită realizate de sculptorul Constantin Brâncuşi.

Sunt un mic omagiu adus artistului, dar şi o formă prin care cele două lucrări pot ajunge la îndemâna copiilor şi a celor care nu au uitat să mai fie copii.

Prin ele putem avea contact direct cu un tip de reprezentare minimalistă şi simbolică a timpului şi spaţiului si ocazia de a evoca viaţa şi biografia, deloc comună, a unuia dintre cei mai importanţi sculptori ai secolului XX.

***************************************************************************************************

(EN) The Little Table of  Silence and The Little Endless Column are reinterpretations of the monumental works Table of Silence and Endless Column by Constantin Brâncuşi.

They are a small tribute paid to the artist, but also a way through which both works are within children’s reach and also at the grasp of those who have not forgotten to be children.

Through them we can have direct contact with a minimalist and symbolic type of time and space representation, and also the opportunity to evoke the uncommon life and biography of one of the most influential sculptors of the twentieth century.